FN:s klimatrapport visar röda siffror

I torsdags släppte FN:s klimatpanel IPCC den första delan av den nya klimatrapporten AR5. Rapporten pekar på samma sak som tidigare: nu måste utsläppen stoppas för att stoppa temperaturökningen och dess negativa effekter. Rapporten fastställer att mänsklig påverkan står bakom den globala uppvärmningen, men frågan är om vi kan förhindra en tvågradig temperaturökning.

co2 atmos_AR5

Rapporten AR5 (Fifth Assessment Report) består av tre delar, varav den första släpptes i slutet av förra veckan. AR5 är som namnet antyder den femte rapporten av sin typ, den första rapporten publicerades 1990. FN:s klimatpanel IPCC står inte för någon egen forskning utan granskar och sammanställer den senaste forskningen rörande klimatförändringar och hur de påverkar våra liv. Den första delen av AR5 står för den vetenskapliga beskrivningen av den sammanställda forskningen. Del två och tre, som publiceras i vår, ska handla om effekterna av klimatförändringarna och vad som faktiskt krävs för att stoppa den globala uppvärmningen.

Skillnader från tidigare rapporter kan å ena sidan ses små i AR5, tidigare fastslagna fakta kvarstår om hur fortsatta utsläpp av växthusgaser ligger bakom global uppvärmning med följder som smältande isar, sura hav och extremt väder. 2007 släpptes den förra rapporten som lyfte fram ungefär samma saker, men den senaste forskningen visar än tydligare och med säkerhet att det är vi människor som står bakom den globala uppvärmningen. Nu fastslår klimatpanelen att det är med 95% säkerhet mänsklig påverkan som ligger bakom, 2007 då den förra rapporten kom ansåg man sig kunna vara 90% säker på detta, 2001 med 66% och 1995 var siffran nere på 50%. I den allmänna opinionen är det kanske den skillnaden som är viktig då klimatförnekare enade med oljelobbyn likt fundamentalister försöker skylla på ”naturliga” utsläpp. Men enligt rapporten är det främst våra utsläpp av koldioxid som är boven i dramat och bakom detta ligger till stor del användandet av fossila bränslen.

Två grader har blivit ett talesätt som grundar sig på en ökning av jordens medeltemperatur, jämfört med för-industriell tid. Under klimattoppmötet i Cancún 2010 fattades ett beslut om att jordens temperaturökning inte får överskrida 2 grader. Rapporten AR5 pekar därför på hur nära vi ligger en tvågradig temperaturökning, vilka faktorerna är bakom temperaturökningen samt vilka följder temperaturökningar får för miljön. Men frågan är om vi ens klarar av en temperaturhöjning med två grader, flera röster höjs som säger att taket måste vara lägre. När IPCC släppte AR5-rapporten skrev bland annat Naturskyddsföreningen att två grader bara är ett politiskt mål och inte svarar motmiljöns behov. Naturskyddsföreningen menar att siktet måste ställas in på maximalt 1,5 grads uppvärmning samt att det fortfarande är möjligt att hålla sig under 1,5 grader men att det krävs en global omställning och det omedelbart. Att det skulle vara möjligt att hålla en lägre temperaturökning än två grader fastslås även av IPCC:s rapport, heat_AR5men det handlar som sagt om en global omställning. Omställningen måste vara social och strukturell, där endast en samhällsomvandling kan möta miljöns- och människors behov och omställning från fossila bränslen är den viktigaste delen för att stoppa onaturliga koldioxidutsläpp.

”I värsta fall” brukar man säga för att beskriva en möjlig händelse när allt går åt skogen och det är lite av hur IPCC har arbetat för att få fram fakta. Rapporten utgår från observationer, analyser och fyra olika scenarier för att framställa hur vårt framtida klimat kan komma att se ut. Ett exempel av det lägsta, eller mildaste, utsläppsscenariot beskriver att koldioxidhalten år 2100 uppnår ”bara” 421 ppm, i det ”värsta” scenariot uppnår koldioxidhalten till 936 ppm. Det kan utifrån dessa siffror finnas ett spelrum, men sanningen är att idag är vi redan uppe i en koldioxidhalt på ca 400 ppm. Idag ökar utsläppen med en sådan faslig hastighet att vi ligger helt i linje med det värsta scenariot, vilket enligt rapporten innebär en 50% risk att jordens temperaturökning hamnar över fyra grader i slutet av seklet. Återigen påvisas alltså nödvändigheten av att inte snart utan omedelbart stoppa alla utsläpp. Dock kan IPCC:s scenarier kritiseras utifrån att de endast beskriver sannolikheter och inte fullt ut ser till risker. Naturskyddsverket påpekar just detta:

Det lägsta beskrivna scenariot, med en temperaturökning på max två grader, beskriver egentligen bara att temperaturen med 66 procents sannolikhet inte kommer överskrida två grader. Det betyder att temperaturen med stor sannolikhet skulle kunna bli högre i det scenariot.

Global uppvärmning, som är temat för AR5-rapporten, är ett faktum och uppvärmningen fortsätter. Siffrorna är entydiga och temperaturökningar, issmältning på norra halvklotet, minskad snömängd och ökande havsnivåer avstannar inte. Men ändå hörs röster om att uppvärmningen stannat upp, sanningen är de senaste 15 åren har temperaturökningen visserligen varit långsammare än snittet sedan 50-talet, men den globala uppvärmningen har inte stannat. Det handlar om en långsiktig trend av temperaturökningar, vilka fortsätter att öka i takt med utsläppen av växthusgaser. Alla siffror och diagram i rapporten pekar uppåt, vilket pekar neråt för vår framtida existens. Redan idag hotas små ögrupper och länder av översvämningar till följd av förhöjda havsnivåer. Det hela är en ond cirkel där utsläppen av växthusgaser, främst koldioxid, skapar temperaturhöjningar, vilka i sin tur smälter snö och de stora arktiska isarna. Den självklara följden är å ena sidanökade vattennivåer, å andra sidan kan havens strömningar förändras till följd av förhöjda temperaturer i haven. IPCC:s rapport fastställer ökande yttemperaturer i haven, vilka kan och börjar sprida sig djupare i haven vilket påverkar strömningarna.

Överlevnad eller undergång låter som rubriker tagna ur någon postapokalyptisk hollywoodrulle, men det blir verkligheten om vi fortsätter att våldföra oss på klimatet. Rapporten visar inte bara på förhöjda koldioxidhalter i atmosfären som skapar växthuseffekter, även haven har förhöjda halter av koldioxid. När våra hav och vatten tar upp koldioxid drabbas de av försurning, en följd av förstörda vatten är förstört liv då vatten är vår kanske viktigaste hörnsten för liv. Fisk som föda skulle möjligen komma att försvinna i ett värsta scenario, samtidigt försvinner odlingsmöjligheter efter torka, erosion, extrema väderförhållanden och så vidare. Att extrema väder ökar fastslår rapporten som även pekar ut en framtid där torra områden kommer att drabbas än mer av torka, samtidigt som mer våta områden får se motsatsen samtidigt som monsunregn kommer bli mer utdragna.

En social och politiskt medveten miljörörelse måste pressa fram de förändringar som behövs för att rädda framtiden. Inga storföretag eller korrupta politiker som tjänar storkovan på olja eller rovdrift i gruvorna kommer att komma med några hållbara lösningar. IPCC släppte sin första rapport för 23 år sedan, men fortfarande subventioneras fossila bränslen med nära 3000 miljarder kr varje år vilket är sex gånger så mycket som subventioner till förnyelsebar energi (källa: Naturskyddsföreningen).

Raymond Ohlson

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s