Lagförslag kan öka samiska rättigheter

Bild omarbetad från Wolters Kluwer (CC 3.0)

I slutet av december lämnade Regeringen en proposition till Riksdagen som förändrar nuvarande lagstiftningar rörande samers rättigheter. Lagändringarna föreslår en förändrad konsultationsordning, det vill säga att myndigheter måste rådfråga samer i sådana frågor som rör samer. Förra veckan lämnade även regeringen in ett förslag om ett nytt institut för mänskliga rättigheter. Bakgrunden till båda frågorna kommer efter år av internationell kritik mot svenska statens agerande mot minoritetsgrupper, främst samer.

Lagförslaget som ännu ligger under beredning hos Konstitutionsutskottet innehåller tre förslag från Regeringen: att en ny lag gällande konsultation med samer ska antas, samt att sametingslagen och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ändras, med tillägg om konsultationsordningen.

Konsultationen föreslås främst bli en del av Sametingets verksamhet, men kan även gälla samebyar och eventuellt i vissa fall enskilda personer. En sådan ny lag skulle kunna bli ett förstärkt skydd för samiska verksamheter och kulturbevarande. Det finns i dagsläget lagutrymme med liknande innebörd i bland annat skogsvårdslagen och minerallagen. Dock finns uppenbart utrymme i tidigare lagstiftning att undvika konsultation eller helt enkelt köra över samiska intressen. Det nya lagförslaget lägger kravet på konsultation på utföraren det vill säga myndigheten som lyfter frågor som kan röra samers angelägenhet.

Kritik har inkommit när förslaget gick ut på remiss och svaren har varit spretiga, bland de som kommer att bli skyldiga att konsultera samer anser vissa att dagens lagar räcker eller att den nya förslaget går ”för långt”. Men från samiskt håll anses förslaget i vissa fall inte gå långt nog. Och som förslaget är utformat ger det inte direkt mer rätt till samer om självbestämmande utan endast rådgörande makt. Konsultationer ska enligt förslaget fortgå till dess att enighet uppstår eller att parterna finner att enighet inte kan uppstå, det kan liknas vid fackliga förhandlingar, som vi vet alltid mer eller mindre slutar i arbetsgivarens favör. Därtill så blir just kravet på konsultation ett svärd utan egg då varken vite eller andra sanktioner ska utgå till den som vägrar eller helt enkelt låter bli att konsultera samer i en gällande fråga.

Sverige har mottagit massvis kritik från bland annat olika FN-kommittéer om bristande rättigheter för svenska minoriteter och framförallt urfolket samer. Bland annat 2018 då rasdiskrimineringskommittén reagerade mot Sverige. Vilket framgår i lagförslaget som en bakgrund till att förslaget nu blivit till. Bland annat så har Sverige fortfarande inte skrivit under FN-deklarationen om urfolks rättigheter (ILO 169). Lagförslaget lyfter fram flera internationella åtaganden som Sverige antagit som rör frågan, exempelvis konventionen om biologisk mångfald från 1992 samt Parisavtalet. Den kritik som inkommit är också bakgrund till att regeringen nu lagt fram till lagrådet ett förslag om ett institut som ska undersöka och säkerställa mänskliga rättigheter inom landet.

Kamp från det samiska samhället och de som stått upp i solidaritet har även skyndat på processen med det nya lagförslaget. Bland annat Girjasdomen (#girjasmotstaten) från förra året, där Högsta domstolen pekade på artikel 27 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, som rör minoritetsgruppers rättigheter samt ILO169. Aktuella kamprörelser som tar avstamp i det samiska samhället, eller som många samer deltagit i rör frågor om klimat och miljö samt exploatering av naturresurser. De senaste åren har det mest handlat om skogsbruk och gruvindustrin men även frågor om rasism. Senast i måndags rapporterades om rasistiskt klotter, riktat mot samer, på vägskyltar i Jijnjevaerie sameby i Jämtland.

Att lagförslaget om konsultationsordning blir vassare än tidigare lagar är tydligt, men som utvecklingen ser ut idag så är det inte lagförslag som kommer att öka samers självbestämmande, det kommer av kollektiv kamp mot orättvisor som enar olika grupper.

Raymond Stokki

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s