Facklig budkavle till försvar av LAS

En facklig budkavle går just nu landet runt för att försvara turordningsreglerna i LAS(lagen om anställningsskydd), detta är den självklara följden av regeringens borgerliga kohandel i och med Januariavtalet. Offensiv har tidigare rapporterat om hur förhandlingarna om att göra om LAS har resulterat i att flertalet fackförbund hoppat av förhandlingarna, vilket i sig lett till en kris inom LO.

Budkavlen startade på ett medlemsmöte för IF Metall på Volvo Lastvagnar i Umeå under december. Det här visar på hur fackförbunden borde agera i fler frågor och var i fackens styrka sitter; hos medlemmarna inte i ledningen. Till grunden att budkavlen startades ligger den del av Januariavtalet om ökat undantag från turordningsreglerna, det som brukar kallas ”först in, sist ut”. Samt att detta kommer att tvingas igenom med lagändringar om inte arbetsmarknadens parter kan avtala om detta innan 2021. I budkavlen förklaras nuläget tydligt:

De förhandlingar som har inletts mellan parterna präglas av det övertag Svenskt Näringsliv fått av politiken. Det är en ren utpressning som riktas mot fackföreningen. Det är inte jämbördiga parter som förhandlar. Flera förbund inom LO och TCO har därför hoppat av förhandlingarna och är starkt kritiska till hela upplägget.

Den ökande otryggheten på jobbet är det första som lyfts i budkavlen, att arbetsrätten undergrävts sedan 1970-talet och att detta nu måste få ett stopp. Vidare skrivs att balansen mellan fack och arbetsgivare försämrats till fackets nackdel i och med försämringar av avtal och otrygga anställningar. Budkavlen gör klart att de två viktigaste delarna nu är en stark facklig samling och en bred folklig opinion. Och de två kraven som budkavlen lyfter fram är att försvara turordningsreglerna samt att saklig grund-begreppet ska bibehållas. Det handlar alltså om att en facklig sammanhållning behövs för att försvara arbetares rättigheter gentemot arbetsgivarsidan som vill lättare att avskeda folk, helst utan anledning.

Klubbordföranden, för IF Metallklubben som startade budkavlen, Jan-Olov Carlsson säger till tidningen Arbetet att det är en omöjlig situation att facken ska förhandla bort regler och rättigheter bara för att Januariavtalets parter hotar med lagstiftning. Carlsson menar att det inte finns något att vinna på en sådan förhandling, bara försämringar, därför är det bättre att dra sig ur förhandlingarna och istället skapa opinion som påtryckning på politikerna.

Kämpande och demokratiska fackföreningar är nyckeln till att förändra samhället, den styrka som finns hos ett enat kollektiv av arbetare kan stänga ner hela samhället. Kampen mot försämringar av LAS måste enas med annan kamp som förs mot Januariavtalet och demoleringen av välfärden. Exempelvis alla vårdkamper runt om landet, eller kampen mot marknadshyror som utlysts av Hyresgästföreningen Väst, eller kampen av skolpersonal och elever mot nedskärningar.

Raymond Stokki

De som i skrivande stund antagit budkavlen är:
IF Metallklubben Volvo Lastvagnar Umeå,
Sveriges ingenjörer sektion Skåne,
Seko Klubb Västtåg,
IF Metallklubben Volvo VCE Hallsberg,
Fastighetsklubben vid SGS Studentbostäder Göteborg,
IF Metallklubben på Elme Spreader AB Älmhult,
Pappers Avd 111 Grycksbo,
Seko Lok Pendeln Stockholm,
IF Metalls Verkstadsklubb på Gestamp Hardtech Luleå,
HRF-Klubben Gothia Towers Göteborg,
IF Metallklubben GE Healthcare Umeå,
Handelsklubben på Martin & Servera i Enköping,
Seko Mellansverige Klubb 203 Väg & Anläggning,
Seko Lokförarna SJ Stockholm/Hagalund,
Kommunal Västerbottens Arbetsplatsklubb Umeå Trafik,
Fastighetsklubben på Samhall Göteborg,
Seko Stockholms styrelse,
Handels regionala fackklubb inom Hyresgästföreningen region Sydost,

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s